Info graphic by Freepik from Flaticon is licensed under CC BY 3.0. Made with Logo Maker
List graphic by Alessio Atzeni from Flaticon is licensed under CC BY 3.0. Made with Logo Maker
Couple graphic by Freepik from Flaticon is licensed under CC BY 3.0. Made with Logo Maker
Humanitarian graphic by Ocha from Flaticon is licensed under CC BY 3.0. Made with Logo Maker
Temple graphic by Simpleicon from Flaticon is licensed under CC BY 3.0. Made with Logo Maker

Благодаря на моята съпруга, Яна, за това че ме подкрепя и ми помага през цялото време, без значение от дейността с която реша да се занимавам. Поклон пред твоята отдаденост към мен.

Специални благодарности и на Тайлър Мур, за помощта която оказа при създаването на уебсайта.
На следващият линк ще намерите пълна информация за това как да си създадете сайт сами и безплатно.

 

Гласувай за тази страница в Българския ТОП